Anamnesegesprek

Het eerste contact is eigenlijk een vraaggesprek. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt een afspraak gemaakt voor de afname van het onderzoek, indien nodig. Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, huisarts, ...


Logopedisch bilan
Op basis van de eerder anamnese worden een aantal logopedische testen afgenomen. Hiervan maakt de logopediste een verslag en er wordt ook een handelingsplan opgesteld.

Adviesgesprek
Na het onderzoek  worden de resultaten met u besproken. Tijdens dit gesprek wordt ook de werking van de praktijk besproken en wordt uitgelegd hoe de aanvraag voor terugbetaling verder verloopt. Indien de beslissing wordt genomen om therapie op te starten, maakt u opnieuw een afspraak bij de geneesheer-specialist om een voorschrift te verkrijgen voor de logopedische therapie.

Alle documenten die nodig zijn voor de terugbetaling worden door de logopediste samengevoegd en worden daarna binnengebracht bij het ziekenfonds. Het dossier wordt geëvalueerd en er wordt beslist of terugbetaling wordt toegestaan. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld door het ziekenfonds. 


Behandeling

Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten (één of meerdere keren per week) afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van de patiënt.
De behandelingen vinden meestal plaats in de kinderpraktijkpraktijk in Kasterlee. Indien je dit wenst (en in overleg met de school) behandel ik de kleuters in de school tijdens de schooluren. Om de behandeling te optimaliseren is het belangrijk om nauw samen te werken met de leerkracht, zorgcoördinator, CLB, tandarts, arts, psycholoog, .... Er wordt geregeld een multidisciplinair overleg gepland.
We zorgen voor afwisseling en aantrekkelijke werkvormen en materialen. Op deze wijze komen kinderen graag naar de logopedische behandeling en wordt er in de meeste gevallen snel  resultaat geboekt.


Op regelmatige tijdstippen worden opnieuw testen afgenomen om de evolutie na te gaan.