Leermoeilijkheden

Wanneer kinderen een achterstand oplopen op het vlak van lezen, spelling of rekenen, spreken we van leermoeilijkheden. Deze kunnen diverse oorzaken hebben. Extra uitleg en oefening zijn hier belangrijk. Logopedische behandeling kan helpen om de achterstand te verkleinen of in te halen. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek worden leerstofonderdelen die moeizaam verlopen opnieuw behandeld. We vertrekken hierbij vanuit de basis, om deze te versterken.

Leerstoornissen

Bij leerstoornissen is er meer aan de hand dan een leerachterstand. Kinderen lijken een bepaalde vaardigheid , zoals lezen, spellen of rekenen, niet of heel moeizaam onder de knie te krijgen. Dit terwijl het leren in de ruimere zin niet belemmerd wordt. Op school is de bijkomende zorg onvoldoende om de problemen aan te pakken. Logopedische therapie is dan ook aangewezen. De therapie hangt af van de aard en de complexiteit van de problemen. Uitwisseling van informatie met de leerkracht en ouders is uiteraard zeer belangrijk. Op die manier worden de problemen onmiddellijk aangepakt en kunnen we een grotere achterstand vermijden. Het is dan ook van belang dat leerstoornissen zo snel mogelijk opgespoord en behandeld worden.

 

We onderscheiden drie leerstoornissen:

 

een leesstoornis (dyslexie):

Bij dyslexie is er een stoornis bij het omzetten van geschreven taal naar gesproken taal (=lezen).Het lezen van het kind ligt beduidend onder het verwachte niveau gebaseerd op leeftijd, intelligentie en het reeds gevolgde onderwijs. Enkele veel voorkomende problemen zijn:

 • spellende leestechniek
 • radende leestechniek
 • hardnekkig blijven verwisselen van gelijkende letters (b/d/p, ie/ei, m/n)
 • problemen om de klanken in de juiste volgorde te zetten 'dorp' en 'drop'

een schrijfstoornis (dysorthografie)

Bij dysorthografie is er een stoornis om gesproken taal om te zetten in geschreven taal (=spellen). De spelling van het kind ligt beduidend onder het verwachte niveau gebaseerd op leeftijd, intelligentie en het reeds gevolgde onderwijs. Dysorthografie is nauw verwant met dyslexie. Beide stoornissen komen vaak samen voor. Enkele veel voorkomende problemen zijn :

 • klank-tekenverwarring (v/f, eu/ui)
 • moeizame automatisatie van spellingregels en onthoudwoorden...
een rekenstoornis (dyscalculie)

Bij dyscalculie is er sprake van een stoornis bij specifieke rekenvaardigheden. Ondanks een goede intelligentie slaagt het kind er niet in inzichten, rekenvaardigheden, oplosstrategieën,...te verwerven. Enkele veel voorkomende problemen zijn :

 • moeite met het automatiseren van maaltafels, splitsingen...
 • moeite met brugoefeningen
 • moeite met vastzetten van rekenkundige procedures
 • problemen met getalinzicht en getallenkennis
 • moeite met het oplossen van vraagstukken,....

Ikzelf verdiepte me in de leerstoornissen. Zo werkte ik reeds in het centrum voor leerstoornissen en volgde ik een opleiding tot rekencoach bij EUREKA-onderwijs. Verder volgde ik ook cursussen rond dit thema.